Deniz Taşımacılığına Yönelik Ekonomi Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Toplantısı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 228 - 03/11/2017

Konu : Deniz Taşımacılığına Yönelik Ekonomi Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

Türk Denizcilik sektöründen oluşturulan bir heyet ile 11 Ağustos 2017 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi başkanlığında bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda Sayın Bakan tarafından bürokratlarına "Ekonomi Bakanlığı'nın denizcilik sektörüne sağlayabileceği destekler nelerdir?" konusunda bir sunum yapılması talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren firmaların hangi desteklerden nasıl faydalanabilecekleri, bu destekleri temin etmede karşılaştıkları sorunlar hakkında 7 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00'da İMEAK Deniz Ticaret Odası'nda bir sunum yapılacaktır.

Söz konusu sunum/toplantıya Ekonomi Bakanlığını temsilen Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Vahap Metin DEĞER, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Nuh ÜSTÜN katılım sağlayacaktır.

Bahse konu sunum/toplantıya armatörlerimizin ve/veya ilgili şirket yöneticilerinin katılımını arz ederiz.EK: T.C. Ekonomi Bakanlığı Yazısı-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter