İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 366 - 23/11/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği,

2. Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı,

3. 2016 Yılı Meslek Belirleme Faaliyetleri

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1:Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği, 11 Sayfa PDF

EK-2:Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı, 9 Sayfa PDF

EK-3:2016 Yılı Meslek Belirleme Faaliyetleri, 2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz