Mlc 2006’nın Revize Ederek Yürürlükten Kaldırdığı ILO Sözleşmeleri

 • Minimum Yaş (Deniz) Sözleşmesi, 1920 (No. 7)
 • İşsizlik Güvencesi (Kazazede) Sözleşmesi, 1920 (No. 8)
 • Gemi adamlarının Yerleştirilmesi Sözleşmesi, 1920 (No. 9)
 • Genç Kişilerin Tıbbi Kontrolleri (Deniz) Sözleşmesi , 1921 (No. 16)
 • Gemi adamları Anlaşma Hükümleri Sözleşmesi, 1926 (No. 22)
 • Gemi adamlarının Ülkesine Geri Gönderilmesi Sözleşmesi, 1926 (No. 23)
 • Zabitlerin Yeterlilik Sertifikası Sözleşmesi, 1936 (No. 53)
 • Ücretli İzin (Deniz) Sözleşmesi, 1936 (No. 54)
 • Armatörlerin Sorumlulukları (Hasta ve Yaralı Gemi adamı) Sözleşmesi, 1936 (No. 55)
 • Hastalık Sigortası (Deniz) Sözleşmesi 1936 (No. 56)
 • Çalışma Saatleri ve Adam Görevlendirme (Deniz) Sözleşmesi, 1936 (No. 57)
 • Minimum Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize), 1936 (No. 58)
 • İaşe ve Yemek Hizmetleri (Gemi Personeli) Sözleşmesi, 1946 (No. 68)
 • Gemi Aşçılarının Belgelendirilmesi Sözleşmesi, 1946 (No. 69)
 • Sosyal Güvenlik (Gemi adamları) Sözleşmesi, 1946 (No. 70)
 • Ödenmiş İzinler (Gemi adamları) Sözleşmesi, 1946 (No. 72)
 • Sağlık Muayenesi (Gemi adamları) Sözleşmesi, 1946 (No. 73)
 • Usta Gemici Sertifikası Sözleşmesi, 1946 (No. 74)
 • Tayfa Yaşam Yerleri Sözleşmesi, 1946 (No. 75)
 • Ücretler, Çalışma Saatleri ve Adam Görevlendirme (Deniz) Sözleşmesi, 1946 (No. 76)
 • Ödenmiş İzinler (Gemi adamları) Sözleşmesi (Revize), 1949 (No. 91)
 • Tayfa Yaşam Yerleri Sözleşmesi (Revize), 1949 (No. 92)
 • Ücretler, Çalışma Saatleri ve Adam Görevlendirme (Deniz) Sözleşmesi (Revize), 1949 (No. 93)
 • Ücretler, Çalışma Saatleri ve Adam Görevlendirme (Deniz) Sözleşmesi (Revize), 1958 (No. 109)
 • Tayfa Yaşam Yerleri (İlave Hükümler) Sözleşmesi, 1970 (No. 133)
 • Kazaların Önlenmesi (Gemi adamları) Sözleşmesi, 1970 (No. 134)
 • İşin Sürdürülmesi (Gemi adamları) Sözleşmesi, 1976 (No. 145)
 • Gemi adamlarının Yıllık Ücretli İzin Sözleşmesi, 1976 (No. 146)
 • Ticari Gemi Taşımacılığı (Minimum Standart) Sözleşmesi, 1976 (No. 147)
 • 1996 Protokolü Ticari Gemi Taşımacılığı (Minimum Standart) Sözleşmesi, 1976 (No. 147)
 • Gemi adamlarının Refahı Sözleşmesi, 1987 (No. 163)
 • Sağlığın Korunması ve Tıbbi Bakım (Gemi adamları) Sözleşmesi, 1987 (No. 164)
 • Sosyal Güvenlik (Gemi adamları) Sözleşmesi (Revize), 1987 (No. 165)
 • Gemi adamlarının Ülkesine Geri Gönderilmesi Sözleşmesi (Revize), 1987 (No. 166)
 • İş Denetimleri (Gemi adamı) Sözleşmesi 1996 (No. 178)
 • Gemi adamlarının İşe Alınması ve Yerleştirilmesi Sözleşmesi, 1996 (No. 179)
 • Gemi adamlarının Çalışma Saatleri ve Gemilerin Adamla Donatılması Sözleşmesi, 1996 (No. 180)

SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ İLAVE BİLGİLER

1.İki adet ILO Denizcilik Sözleşmesi, MLC 2006’dan ayrı tutularak uygulanmaya devam edilecektir;

 • Gemi adamlarının Emekli Maaşı Sözleşmesi, 1946 (No. 71)
 • Gemi adamlarının Kimlik Belgeleri Sözleşmesi (Revize), 2003 (No. 185)

ILO Sözleşmesi 185’i onaylamayan Devletler için, personel transferi ve kara izinlerini kolaylaştırmak için, Gemi adamlarının Kimlik Belgeleri Sözleşmesi, 1958 (No. 108) uygulanmaya devam edeceklerdir.

2.MLC’nin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilen gemiler için, Tayfa Yaşam Yerleri Sözleşmesi (Revize), 1949 (No. 92) ve Tayfa Yaşam Yerleri (İlave Hükümler) Sözleşmesi, 1970 (No. 133)’de belirtilen gemi yapısı ve cihazlarının yerleşimi ile ilgili hükümler, bu sözleşmelere taraf olan bayrak devletlerinde uygulanmaya devam edilecektir.