İran'a Yönelik Yaptırımlar


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 269 - 23/07/2015

Konu : İran'a Yönelik Yaptırımlar,

İlgi :
İMEAK Deniz Ticaret Odasının 23.07.2015 ve 568/2015 Sayılı Yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İlgi yazı ile ICS Üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından İran'a uygulanan yaptırımlardaki geçici muafiyet ile ilgili güncel bilgiyi dikkate almaya davet edilmektedirler.

İlgili yazıda İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası müzakerelerin 14 Temmuz 2015 tarihinde "Ortak Kapsamlı Eylem Planı" (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) adındaki bir anlaşmayla sonuçlandığı bilgisi verilmektedir. Eğer anlaşma başarıyla uygulanırsa, son zamanlarda İran'a uygulanan yaptırımlar, İran'ın önümüzdeki son yıllık nükleer programı üzerinde uygulanacak olan katı sınırlamalar karşılığında kaldırılacaktır.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi birkaç ayı alacak olup, bu süre içerisinde AB Konseyi ve ABD Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), ilk olarak 20 Ocak 2014 tarihinde uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin (bkz. 31 Ocak 2014 tarihli MLC(4)07) geçici olarak ertelenmesi durumunun devam edeceğini duyurmuşlardır. İlgi yazı Eki'nde (Ek-A) yer alan AB Konsey Kararı, geçici yaptırım muafiyetini 14 Ocak 2016 tarihine kadar uzatmakta ve ilgili sözleşmelerin anılan tarihine kadar kapsam dışı bırakılması gerektiğine açıklık getirmektedir. OFAC, bahse konu yaptırım muafiyetinin "Uygulama Gününe" kadar devam edeceğini açıklamıştır. OFAC'ın açıklaması aşağıdaki internet adresinde yer almaktadır.

http://www.treasury.gov/resouce-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx

Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na, Avrupa Birliği'ne ait aşağıdaki internet adresinden erişilebilmektedir:

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150714 01 en.htm

İlgili yazı ile ayrıca, aşılması gereken bazı önemli siyasi engellerin bulunması sebebiyle, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın uygulanmasının kesin olmadığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle, İran'la ticaret yapmak niyetinde olan armatörlerin uygun hukuki tavsiye almalarının ve sigorta kulüpleriye işbirliği içinde olmalarının önem arz ettiği ifade edilmektedir. ICS Üyelerinin önemli gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine devam edilecektir.

IMEAK Deniz Ticaret Odasının “İran’a Yönelik Yaptırımlar” konulu yazısı bilgi edinilmesi maksadıyla EK’te gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Ek: 20 sayfa pdf

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz