İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 47 - 15/02/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) İstihdamı,

2. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/3),

3. Seyir Uyarısı (İzmit Körfezi)

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) İstihdamı-2 Sayfa PDF

EK-2: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/3),-9 Sayfa PDF

EK-3: Seyir Uyarısı (İzmit Körfezi)-5 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz