İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 148 - 18/07/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Armatörler Gemilerin AB Gemi Geri Dönüşüm İzinleri İçin Ödeme Yapması Önerilerini Reddediyorlar,

2. DTO Haziran 2016 AB Bülteni

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.EK-1: Armatörler Gemilerin AB Gemi Geri Dönüşüm İzinleri İçin Ödeme Yapması Önerilerini Reddediyorlar-7 Sayfa PDF

EK-2: DTO Haziran 2016 AB Bülteni-4 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz