Denizcilik Endüstrisinin Mültecilerin KKurtarılması Konusundaki Kuralları Güncelleştirmesi


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 271 - 24/07/2015

Konu : Denizcilik Endüstrisinin Mültecilerin KKurtarılması Konusundaki Kuralları Güncelleştirmesi,

İlgi : İMEAK Deniz Ticaret Odasının 24.07.2015 ve 571/2015 Sayılı Yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. İlgi yazıda, Akdeniz'de mülteci krizi devam ettiği sırada küresel denizcilik endüstrisinin, denizcilik endüstrisine ait Denizde Büyük Çaplı Mülteci Kurtarma Operasyonları Hakkındaki Kuralları güncelleştirdiği belirtilmektedir.

2. Ayrıca ilgi yazı Ekindeki Basın Bildirisinde, söz konusu güncelleştirmenin Akdeniz'de süregelen mülteci krizi nedeniyle yapılmış olduğu, Kılavuzun Afrika ve Orta Doğu'dan insanlar kurtarıldığı zaman kullanılabilecek çok dilli bildirileri kapsayacak şekilde genişletildiği bildirilmiştir.

3. Denizcilik Örgütleri anılan Kuralların revizyonunun; devlet-destekli, kurtarmayla ilgili kaynaklar sağlamada hükümetlerin gösterdiği başarısızlığı, denizcilik şirketleri ve mürettebatın hoş gördüğü anlamına gelmediğini açıklamışlardır.

4. ICS Genel Sekreteri Peter HINCHLIFFE ise "Denizcilik endüstrisi, söz konusu kriz esnasında yükümlülüklerini yerine getirmek için daha fazla şey yapmaları hususunda hükümetlere baskı yapmayı sürdürecektir" demiştir.

5. İlgi yazı, söz konusu basın bildirisinin Türkçe çevirisi ve ICS Basın Bildirisi

EK'te sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

EK: İlgi Yazı, Basın Bildirisinin Türkçe Çevrisi ve ICS Basın Bildisirisi (7 Sayfa PDF)

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz