DenizTemiz Derneği / TURMEPA Olağan Genel Kurul Toplantısı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 98 - 09/05/2016

Konu : DenizTemiz Derneği / TURMEPA Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. DenizTemiz Derneği / TURMEPA tüzüğüne göre her yıl Mayıs ayı içinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı ekte bilginize sunulan gündem maddeleriyle 18 Mayıs 2016 tarihinde saat 16:00'da İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Meclis-i Mebusan Caddesi, No:22 Fındıklı/İstanbul adresindeki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.,

2. 18 Mayıs 2016 tarihindeki toplantıda çoğunluk sağlananaması durumunda, DenizTemiz Derneği / TURMEPA Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk aranmaksızın 26 Mayıs 2016 tarihinde saat 16:00'da İMEAK Deniz Ticaret Odası, Meclisi Mebusan Caddesi No:22 Fındıklı/İstanbul adresindeki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.


Bilgilerinize sunarım.EK: DenizTemiz Derneği / TURMEPA Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz