Yeni IMO Genel Sekreteri Hakk


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 239 - 03/07/2015

Konu :  Yeni IMO Genel Sekreteri Hakk,

İlgi :
 İMEAK Deniz Ticaret Odası' ndan alınan 02.07.2015 tarih ve 519 - 2814 sayılı bildirisi ile,

Sayın Yönetim Kurulu ve Dernek Üyelerimiz,

İlgi yazı ile, IMO Konseyinin (International Maritime Organization – Uluslararası Denizcilik Örgütü) 30 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen 114. Oturumunda, Kore Cumhuriyeti'nden Sn. Ki-Tack LIM'in yeni IMO Genel Sekreteri olarak seçildiği bildirilmektedir. Oylamanın son turunda Sn. Ki-Tack LIM, Danimarka'dan Sn. Andreas NORDSETH'e karşı yarışmış, Güney Kıbrıs adayı Sn. Andreas CHRYSOSTOMOU ise yeterli oyu alamayarak sondan bir evvelki turu geçememiştir. İlgi yazıda, Kenya, Filipinler ve Rusya adaylarının da son aşamalara gelebilecek kadar oy alamadıkları bilgisi verilmektedir.

Sn. Ki-Tack LIM halen Busan Liman İdaresi Başkanı olup, Kore Deniz Güvenlik Mahkemesi eski  Komisyon Üyesidir.  Uzun müddet diplomatlık yapmış ve bir süre de Tokyo MOU Başkanlığı ve IMO Bayrak Devleti Yürütme Alt Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter