UDHB 2017-2021 Stratejik Plan Toplantısı Raporu


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 88 - 07/04/2016

Konu : UDHB 2017-2021 Stratejik Plan Toplantısı Raporu

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 2017-2021 yılları arası Stratejik Planının hazırlıkları kapsamında 5 Nisan 2016 tarihinde "Denizcilik Sektörü Paydaş Toplantısı" icra edilmiştir.

2. Toplantı denizcilik sektörü paydaşlarının sektör ile ilgili tespit ve değerlendirmeleri ile alınacak görüş ve öneriler ışığında UDHB'nin bizlere sağladığı hizmetleri paydaş ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek, geleceğe yönelik beklenti, faaliyet ve hedefleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

3. Toplantıya 50 kurum-kuruluş, oda ve dernek davet edilmiş olup toplantıda temsilciler;

● Sektörle ilgili genel değerlendirme

● Sektörün ülkemizdeki mevcut durumuna ilişkin (olumlu/olumsuz) tespitler,

● Uluslararası alanda sektörün durumu ile ilgili tespitler,

● Sektörün ihtiyacı ve UDHB'den beklentiler,

● UDHB 2017-2021 Stratejik planı için öneriler başlıklarında görüş bildirmişlerdir.

4. Toplantıda tarafımızca yaklaşık 15 dakika süreyle mevcut ekonomik kriz içerisinde deniz ticaretinin durumu ve geleceği, karşılaştığımız öncelikli ve güncel sorunlarımız anlatılmış, çözüm önerileri sunulmuştur.

5. Görüş sunmak isteyen tüm katılımcıların değerlendirmelerini belirtmesi hitamında 4 grup halinde;

● Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Paydaşları,

● Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Paydaşları,

● Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Paydaşları,

● Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü Paydaşları,

tarafından 2017-2021 Stratejik Plan çalışması yapılmıştır.

6. Tarafımızca bu stratejik planda yer alması istenen sorunlarımızın çözümleri, izlenecek politika ve hedefleri kapsayan detaylı analiz raporu Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz


BİLGİ:
İMEAK Deniz Ticaret Odası