Birleşik Askeri Güçler Tarafından Deniz Güvenli Geçiş Koridoru Oluşturulması


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 208 - 22/09/2017

Konu : Birleşik Askeri Güçler Tarafından Deniz Güvenli Geçiş Koridoru Oluşturulması

İlgi : Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 8 Eylül 2017 Tarihli ve MC(17)45 Sayılı Yazısı

1. Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 8 Eylül 2017 tarihli ve MC(17)45 sayılı ilgi yazısında Birleşik Askeri Güçler (CMF) tarafından Aden Körfezi, Babül Mendeb Boğazı ve Kızıldenizin Güneyinde Deniz Güvenli Geçiş Koridoru (Maritime Security Transit Corridor – MSTC) oluşturulacağı, güvenli geçiş koridorunun aşağıda belirtilen deniz alanlarını kapsayacağı belirtilmektedir.

- Uluslararası Tercihli Geçiş Koridoru (The Internationally Recommended Transit Corridor – IRTC)
- Babül Mendep Trafik Ayırım Düzeni (BAM TSS) ve Haniş Adaları Batı Trafik Ayırım Düzeni (TSS West of the Hanish Islands),
- IRTC ve BAM TSS’yi direkt olarak birbirine bağlayan çift yönlü rota,

2. Birleşik Askeri Güçler (CMF) bahse konu Güvenli Geçiş Koridorunun amacının, bölgede görev yapan Deniz Kuvvetlerinin kontrolü altında tercihli bir ticari gemi trafiği güzergahı oluşturmak olduğunu bildirmektedir.

3. Ayrıca bu Deniz Güvenli Geçiş Koridorun, mevcut uygulamaların yerini almayacağı, bölgede seyir yapan unsurların güvenlikleri için Somali Merkezli Deniz Haydutluğuna Karşı En İyi Yönetim Uygulamaları Rehberi (Best Management Practices Against Somali Based Piracy-BMP4)’nde belirtilen talimatlara uymaları; Afrika Boynuzu - Deniz Güvenliği Merkezi ( MSCHOA)’ne kaydolmaları ve Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO)’ne rapor verilmesinin halen gerekli olduğu ifade edilmektedir. Konu ile ilgili gelişmelerin bilahare bildirileceği, MSTC ile ilgili talepler için john.stawpert@ics-shipping.org e-posta adresinden irtibata geçilebileceği belirtilmekte olup güvenli geçiş koridoru şemaları EK-2’de sunulmaktadır.EK: İMEAK DTO'nun 19.09.2017 tarihli ve 597/2017 Sirküler No'lu Yazısı-1 Sayfa PDF

EK: Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 8 Eylül 2017 Tarihli ve MC(17)45 Sayılı Yazısı ve Güvenli Geçiş Koridorları Şeması-6 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter