İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 154 - 27/07/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Türkiye 100 Programı,

2. 100 Adet Ayrık Dipten Yanma Ünitesi'nin (DYÜ) Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu,

3. Mesleki Yeterliliklerle İlgili Belgelendirme Faaliyetleri

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.EK-1: Türkiye 100 Programı-5 Sayfa PDF

EK-2: 100 Adet Ayrık Dipten Yanma Ünitesi'nin (DYÜ) Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu-1 Sayfa PDF

EK-3: Mesleki Yeterliliklerle İlgili Belgelendirme Faaliyetleri-5 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz