Web Sitesi Haftalık Analiz Raporu


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 306 - 24/08/2015

Konu : Web Sitesi Haftalık Analiz Raporu

İlgi : Türk Armatörler Birliği 24.08.2015 tarihli bildirisi ile,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

Türk Armatörler Birliği'nin, web sitesi haftalık analiz raporu EK'teki gibidir.

Bilgilerinizi arz / rica ederiz.

EK-1:1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz