İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 19 - 20/01/2016

Konu :  İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2. İhale Daveti,

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1:  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar-1 Sayfa PDF 

EK-2:  İhale Daveti

EK-3: İhale Daveti (Teknik Şartname),

EK-4: İhale Daveti (Sözleşme Tasarısı),

EK-5: İhale Daveti (İdari Şartname),

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz