Türk Boğazları Tüzük Değişikliğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 187 - 31/07/2017

Konu : Türk Boğazları Tüzük Değişikliğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

1. “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzüğün” yürürlüğe konulması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 20/1/2017 tarihli ve 6091 Sayılı Yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmış ve 2017/10477 sayılı karar numarası ile 28/7/2017 tarihli ve 30137 Sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.

2. Bu karar ile Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere, trafik kontrol merkezinden izin almak şartıyla tüzüğün 23. Maddesinde gösterilen demir yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın 168 saat (7 Gün) kalabileceklerdir. İdare gerekli gördüğü hallerde bu süreyi kısaltabilecektir. Bu süreden daha fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan gemiler gösterilen demir yerlerine demirleyip serbest pratika almak zorunda olacaklardır.

3. Bilindiği üzere bu karar ile daha önce 48 saat, 2 gün olan bu süre 168 saate yani 7 güne çıkartılmıştır. Bu sürenin artırılması yıllardır Türk Armatörünün Boğazlarımız ve Marmara Denizinde karşılaştığı sıkıntıların giderilmesine yönelik çok önemli bir adım olmuştur.

4. Tüm sektörümüzün bu konuya ilişkin gösterdiği gayretlerle birlikte Türk Armatörler Birliği de hazırlayıp 2016 yılında Cumhurbaşkanlığımıza ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza gönderdiği “Türk Deniz Taşımacılığı Değerlendirme Raporunda” bu sürenin 48 saatten 10 güne çıkarılmasını önermişti.

5. Gerçekleşen çok önemli bu düzenleme ile Türk Armatörü kendi denizlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek makul bir süreye kavuşmuş, aynı zamanda çok önemli maliyet doğurucu ve bürokratik işlemlerden uzaklaşmış, zaman kaybettirici olan bu süre daha yararlı olacak şekilde kullanılabilir hale getirilmiştir.EK: Türk Boğazları Tüzük Değişikliğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı-2 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter