IMO Deniz Güvenliği ve Deniz Çevresinin Korunması


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 294 - 11/08/2015

Konu : IMO Deniz Güvenliği ve Deniz Çevresinin Korunması

İlgi : İMEAK Deniz Ticaret Odasının 11.08.2015 tarihli ve 604/2015 sayılı yazısı

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

IMO’nun son olarak yayımlamış olduğu deniz güvenliği ve deniz çevresinin korunması konusundaki sirkülerleri EK’teki yazıda sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

EK-1:7 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri