Türk Armatörler Birliği E-Bülten Mayıs - 05


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 126 - 13/05/2016

Konu : Konu : Türk Armatörler Birliği E-Bülten Mayıs - 05 

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

Türk Armatörler Birliği E-Bülten Mayıs - 05 Ek'te bilgilerinize sunulmuştur.

EK: Türk Armatörler Birliği E-Bülten Mayıs - 05 (5 Sayfa PDF)

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Tüm Üyelerimiz