Zenith Gemi İşletmeciliği A.Ş. 03.11.2015 Tarihli Yazısı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 360 - 06/11/2015

Konu : Zenith Gemi İşletmeciliği A.Ş. 03.11.2015 Tarihli Yazısı

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

Zenith Gemi İşletmeciliği A.Ş. nin 03.11.2015 tarihli yazısı bilgi edinilmesi maksadıyla EK'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

EK-1:Zenith Gemi İşletmeciliği A.Ş. nin 03.11.2015 Tarihli Yazısı

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz